Örömjáték

Feladatunknak érezzük, hogy a munkánk körül olyan hangulat áradjon szét, hogy a gyermekek ebben a meleg, derűt sugárzó légkörben, mint egy burokban jól érezzék magukat, s így folytathassák a játékot. Célunk, hogy a gyermekek rácsodálkozva töltsék mindennapjaikat az óvodában, mint egy életműhelyben. A szabadon játszó gyerekeknek biztosítunk berendezéseket, hogy különböző kuckót, állandó, vagy ideiglenesen megépíthető házacskákat és az ezekhez tartozó berendezéseket elkészíthessék.  Ezért a bútorok nagy része mobilizálható a játék ideje alatt, polcok, padok, asztalok, székek, létrák, pallók, melyekből magas, több gyermek befogadására képes építmények születhetnek. Örömjáték (Medium)A biztonságos használat érdekében közös szabályrendszert alakítunk ki. A játékszerek nagy része alapelvszerűen nem részletesen kimunkált, ezzel elősegítve a gyermek fantáziájának tevékenységét. A gyermek úgy alkalmazza a játékszert és bútort, az anyagokat, ahogyan szüksége van azokra: környezetét alakíthatja, játékvilágát megteremtheti, és annak lakosává válhat. Fontos, hogy ezt figyelemmel kísérjük és megértéssel kövessük. Nyitottságunk, kreativitásunk, spontaneitásunk igyekszünk megőrizni, hogy az adott helyzetben megfelelő eszközt vagy ötletet tudjunk felajánlani, ha például a gyermek nem talál be a játék hangulatába, vagy a játék elakad, vagy túl erősen leragad a játszó egy monoton játékformánál. Törekszünk arra, hogy a konfliktushelyzeteket megelőző jeleket észrevegyük és ilyenkor időben, tapintatosan belépjünk a gyermek játékvilágába, mint szereplő, aki tovább segít, majd kilép, mintha ott sem lett volna. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A játék szabad kell, hogy legyen, csakis így vezet céljához, az egyéni benyomások feldolgozásához. A gyermek belső indíttatása, akarata úgy jelenik meg a szabad játékban, mint a tanulási és megértési vágy, a mozgás és tettvágy, az érzelmi kötődés vágya és alkotó erejének kifejeződése. A gyermek nem kis felnőtt, a gyermekkor sajátságos létforma, saját szükségletekkel és lehetőségekkel – ez a vezérgondolatunk a szabadjáték megteremtése kapcsán.