Előszobánk

2010-ben belvárosi játszóházunk szülői kezdeményezésre nőtte ki magát újpesti óvodává. Egy maroknyi, Waldorf-pedagógia iránt érdeklődő, elkötelezett szülő keresett megoldást, hogy Waldorf-óvoda születhessen és ebben a szellemben biztosíthassa gyermekei ellátását. Kezdetben Újpesten egy bérelt családi ház adott  otthont az elképzeléseinknek.

2018-ban újra álmodtuk az óvodánk helyét. Nagy kihívás volt a régi panel épület felújítása, átépítése. Most becsempészve a természetességet az épületbe, a vidék hangulatát a kertbe, tágas helyen éljük a mindennapokat.

Óvodánk egy csoporttal/25 fővel/ működik.

Különböző életkorú gyermekeket várunk, így nem törik meg a család természetes közege (testvérek), a nagyobb gyerekek áthagyományozzák a szokásokat az utánuk következő kisebb gyermekekre, segítik őket a játék és a tevékenységek során.  Ily módon az óvoda – mint minden közösség – a szociális tanulás színtere is.

Nyolc órát meghaladó nyitva tartással működünk, bár valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek számára fontos, hogy a délutánokat lehetőleg otthon töltse, ahol feldolgozhatja a délelőtt során őt ért élményeket. Ez a pihenőidő biztosítja nyugodt fejlődését, ismeretei elmélyülését. Igyekszünk azoknak a kisgyerekeknek ezeket az intim feltételeket megteremteni, akik a délutáni pihenőjüket az óvodában töltik.

Óvodánk egy csoportos, 25 férőhellyel, ahol két óvodapedagógus és egy dajka fogadja a gyermekeket. Ők alkotják a nevelőtestületet, s minden nevelésre, pedagógiára közvetve vagy közvetlenül kiható kérdésben az általuk alkotott konferencia vezeti az óvodát. Munkájukat az óvodatitkárunk segíti. 

Összhangban a Csillagberek Óvoda pedagógiai programjával, a gyermekek jelentkezését 3 és fél – négy éves koruk betöltése körül tudjuk fogadni. Ennek magyarázata, hogy a gyermekek általában 3 és 4 éves koruk között válnak éretté arra, hogy egy közösségbe beilleszkedjenek. Elválni az édesanyától, új szokásokhoz, szabályokhoz alkalmazkodni, konfliktushelyzetekkel megbirkózni nem könnyű feladat egy ilyen kicsi gyereknek. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a vegyes életkorú csoportba való beilleszkedés alkalmazkodással jár. A felvételről a mindenkori nevelőtestület dönt.