Óvodapedagógusaink és társaink a munkában

Demeter Éva

ÉvaA férjemmel és három nagykorú gyermekkel élek Zuglóban. Az anyaság védőburkát élveztem hosszú éveken át, majd megálmodtunk egy Waldorf óvodát, ami 2010-ben Csillagberek néven világra jött. Alapító óvodapedagógusként a sorsom összefonódott a Csillagberek Waldorf Óvoda életével.
Tanulmányaimat a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola óvodapedagógus szakán kezdtem, ahol óvodapedagógusi diplomát kaptam, majd Solymáron  szereztem a Waldorf óvodapedagógusi képzettségemet. Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán az intézményvezetői végzettségemmel gazdagodtam. A gyermekekben rejlő titokzatos világot próbálom megismerni, és egy biztonságos anyaölben fogadni őket nap, mint nap. Az óvoda aktív szülői közösségével egy olyan szociális hálót építünk, ahol bizalommal és szeretettel fordulhatunk egymás felé.

Merkó Rita

Rita

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem óvodapedagógusként.
Dolgoztam önkormányzati és magánóvodában is, amely lehetőséget adott arra, hogy az itt szerzett tapasztalataim alapján kialakuljon bennem egy más minőségre törekvő igény.
Óvodai pályámat a családalapítás váltotta fel. Három gyermekem születésével hosszú időre édesanyaként teljesedhettem ki. Anyaként is keresni kezdtem azt az értékrendet, amit gyerekeimnek szánok a családi fészekből kikerülve, és amivel pedagógusként is tudok azonosulni. Így kerültünk kapcsolatba a Waldorf pedagógiával. Waldorf szülőségem által megtaláltam azt a más minőséget, amit kerestem óvónőként.
2021-ben elkezdtem a Waldorf óvodapedagógusi képzést, így lehetőségem adódott, a hospitálás keretein belül, megismerkedni a Csillagberek óvodával. Valahogy éreztem, hogy megérkeztem.


Szabó Natasa Krisztina  – délutános óvodapedagógus

Tanári és Waldorf tanári végzettségeim után saját gyermekeim Waldorf óvodás léte vitt afelé, hogy Waldorf óvodában dolgozzak.
Tanítottam SNI-s gyerekeket, dolgoztam fogyatékos gyerekek mellett, évtizedeken át dajkáltam nagycsaládok kisgyermekeit, éveken át kisovisokat fogadtam otthonomban délelőttönként, s vittem egy délutános csoportot a solymári Waldorf óvodában.
Kiapadhatatlan öröm számomra a kisgyermekek melletti lét, örök kíváncsisággal fürkészem az őket alakító folyamatokat.
Tanulmányaimat az ELTE Tanárképző Karán, a Waldorf Tanárképzésen és a Szarvasi Óvónőképzőn végeztem.


Trásy Ágnes

Ági

Olyan történelmi pillanatban születtem, hogy aktív részese lehettem a Waldorf-pedagógia Magyarországon való térhódításának. Szülőként bekapcsolódtunk az első magyarországi Waldorf-óvoda, majd iskola életre hívásába, szervezésébe. Átéltük a solymári és a Rozmarintszál Waldorf óvoda, valamint a Pesthidegkúti Waldorf iskola alapításának, életének minden szépségét és nehézségét.  Öt gyermekem közül négyen a Pesthidegkúti Waldorf iskolában érettségiztek.
A Waldorf-óvónőképzés még szülőként felkeltette az érdeklődésemet. Évekig voltam a képzés ügyintézője. Addig hallgattam az előadásokat, vettem részt a gyakorlati foglalkozásokon, míg 1999-ben elvégeztem a képzést.
A Rozmarintszál óvodában kezdtem a baba-mama csoport vezetésével. Ekkor éreztem hívást a posztgraduális Waldorf-óvónőképzéshez hiányzó szakirányú alapdiploma megszerzésére. 51 évesen végeztem az ELTE óvodapedagógus szakán. 4 évig dolgoztam a Piliscsabai Waldorf óvodában, majd 2009-től csatlakoztam az akkor induló Csillagberek óvodához, ahol lelkes és tetterős kolléganőre és szülői közösségre találtam. 12 csodálatos év után 65 évesen nyugdíjba mentem, de még mindig a közösséghez tartozónak érzem magam. A Kisberek játszódélutánokat továbbra is szívesen vezetem. Nagy örömmel voltam és vagyok mind az óvodások, mind a kisebbek között, és hálás vagyok a sorsnak, hogy a Csillagberekben szép és értelmes munkát végezhettem, végezhetek.


Magyar-Stenczel Emőke – logopédus

EmőkeLogopédus – gyógypedagógus vagyok, három fiú édesanyja. 2021 óta a Csillagberek Waldorf Óvoda logopédusa.
2003-ban végeztem logopédia szakirányon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. Utolsó éves főiskolásként már félállásban dolgoztam a Kispesti Logopédiai Szakszolgálatnál egészen 2017-ig, második kisfiam születéséig. Két évig a SOTE Kútvölgyi Klinikai Tömb logopédusa voltam. Közben elvégeztem a gyógypedagógiai mesterszakot, szakvizsgázott gyógypedagógus lettem, és tanfolyamok segítségével igyekeztem mélyíteni a szakmával kapcsolatos tudásom.
Mindig is törekedtem arra, hogy a hozzám forduló gyermekekre, fiatalokra, felnőttekre ne csak a logopédia oldaláról, hanem a test-lélek-szellem egységeként tekintsek, és így igyekezzem segíteni őket, ezt az egységet támogatva.
A logopédiai foglalkozások alkalmával mindig arra törekszem, hogy ez a harmónia megvalósuljon, a gyerekek megőrizzék a világra való nyitottságukat, derűjüket.


Szőke Eszter – óvodatitkár

Néhány éve még egy izgatott beszélgetés kezdeményezője és résztvevője voltam. Akkor, néhány órára ismét gyerekekké változtunk, hogy ilyen módon álmodjuk meg az óvodánkat. Egy olyan intézményt, amely a szó legteljesebb értelme szerint óvja a gyermekeinket, s ahol ugyanazt az otthonosságot és meleget találhatják meg, akár a családjaikban.
Álmunk beteljesedett, és alapító szülőként a kezdetektől részt vettem óvodánk életének egyengetésében. Kisfiam ugyan időközben már gimnazista, de mindketten visszajárunk ide. Nándit az emlékei hozzák vissza, engem pedig  óvodatitkári feladataim (az adminisztráció, valamint a gazdasági szervezés) hívogatnak, hogy a pedagógusok és a szülők életét remélhetőleg megkönnyítsem.