Hitvallásunk

A gyermeknevelésre úgy rátekinteni, mint egy művészeti folyamatra – ezt lehet hitvallásnak nevezni. Tisztelni a gyermek emberi méltóságát úgy, hogy nem szabályokat és tilalmakat mutatunk nekik, hanem művészi erőkkel áthatott együttélést. Nevelni azáltal, hogy nyitott megfigyeléssel, előítélet nélkül, a gyermekek szükségleteiből fakadó kéréseket megértjük. A pedagógiai, fejlesztő munkánk alapelve megkívánja, hogy szeretetteljes mintaképül szolgáló tevékenységeket mutassunk. A gyermekek testi, lelki, szellemi sokoldalú fejlesztésében, fejlődésében egyéni érettségük, szükségleteik szerint kívánjuk kísérni őket. A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődésében tapintatos vezetéssel igyekszünk elkerülni a túlterhelést, az idő előtti absztrakt, verbális, és intellektuális behatásokat. Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget szeretnénk nyújtani. Ölelő karrá kívánunk lenni, mint egy védelmező burok, ami érzelmi biztonságot ad. Olyan kereteket, ritmusokat szeretnénk közvetíteni, ami áttekinthetővé teszi a gyermekek számára a világot.